تبلیغات
محمد رسول الله
محمد رسول الله
اَشهدُ انْ لا اِلٰهَ الا الله و اَشهدُ انَّ محمّداً رسولُ الله و اشهد ان علی ولی الله 
درسهایى از تاریخ تحلیلى اسلام جلد اول صفحه ۲۰۹ رسولى محلاتى پیش از این گفته شد که هاشم بن عبد مناف زنى از قبیله‏ بنى النجار مدینه را به همسرى گرفت که جد رسول خدا(ص) یعنى‏ عبد المطلب از آن زن متولد شد،و از این رو پیامبر خدا با قبیله ‏بنى النجار مدینه قرابت نسبى داشت و دائیهاى پدرى و فامیل هاى‏ دیگر ایشان در مدینه بسر مى‏ بردند،و پس از آنکه حلیمه‏ آنحضرت را به مکه آورد و به مادرش آمنه سپرد، آمنه فرزند عزیزخود را برداشته و براى زیارت قبر شوهرش عبد الله و دیدار خویشان وى به [...]


درسهایى از تاریخ تحلیلى اسلام جلد اول صفحه ۲۰۹
رسولى محلاتى
پیش از این گفته شد که هاشم بن عبد مناف زنى از قبیله‏ بنى النجار مدینه را به همسرى گرفت که جد رسول خدا(ص) یعنى‏ عبد المطلب از آن زن متولد شد،و از این رو پیامبر خدا با قبیله ‏بنى النجار مدینه قرابت نسبى داشت و دائیهاى پدرى و فامیل هاى‏ دیگر ایشان در مدینه بسر مى‏ بردند،و پس از آنکه حلیمه‏ آنحضرت را به مکه آورد و به مادرش آمنه سپرد، آمنه فرزند عزیزخود را برداشته و براى زیارت قبر شوهرش عبد الله و دیدار خویشان وى به مدینه آورد.و در این سفر«ام ایمن‏»را نیز همراه ‏خود به مدینه برد،و در مراجعت از همین سفر بود که آمنه درهنگامى که حدود سى سال از عمرش گذشته بود-چنانچه‏ گفته ‏اند (۱) -در جائى بنام‏«ابواء» (۲) از دنیا رفت و بنابر نقل مشهورآن مخدره را در همان جا دفن کردند.
ابن سعد در کتاب‏«طبقات‏»خود روایت کرده که آمنه وام ایمن با دو شتر که همراه داشتند آنحضرت را به مدینه بردند ومدت یکماه در مدینه نزد خویشان خود ماندند و از خود آن حضرت‏ نقل مى‏ کند که رسول خدا بعدها که بهئ مدینه هجرت کرد.
خانه‏اى را که در آن ورود و منزل کرده بودند و قبر پدرش عبد الله‏ در آن خانه بود نشان مى‏ داد و خاطراتى از روزهاى توقف درمدینه را بازگو مى‏ کرد. (۳)
و بدنبال آن نقل کرده که ام ایمن مى‏گفت:مردمى ازیهودیان مى‏ آمدند و به آنحضرت نگریسته و من شنیدم که یکى ازآنها مى ‏گفت:این پیامبر این امت است و هجرتگاه او همین شهر خواهد بود،و من این سخن را بخاطر سپردم.
وى گوید:پس از آن،آمنه رسول خدا(ص)را برداشته وبسوى مکه حرکت کرد و چون به‏«ابواء»رسیدند آمنه در همانجاوفات یافت و قبر او در همانجا است.
سپس ام ایمن آنحضرت را برداشته و با همان دو شترى که‏ همراه داشتند به مکه آورد،و ام ایمن در زمان حیات آمنه و پس‏از وفات او نیز از رسول الله (ص)نگهدارى مى ‏کرد.
ابن سعد دنباله داستان را اینگونه ادامه داده که رسول‏ خدا(ص)در سفر حدیبیه به‏«ابواء»عبور کرد و به زیارت قبر مادر رفته و آنجا را مرمت نمود و در کنار قبر او گریست ومسلمانان نیز گریستند،و چون از آنحضرت در این باره پرسیدندفرمود: مهر و محبت او بیادم آمد و گریستم! (۴)
نگارنده گوید:در اینجا تذکر دو مطلب لازم است:
۱-این قسمت از حدیث پاسخ خوبى براى سخن دیگرى نیزکه مورد بحث واقع شده مى‏باشد،و آن سخن این است که برخى‏ گفته ‏اند:گریه براى مردگان و همچنین زیارت قبور مردگان‏ جایز نیست و در چند جا نیز نقل شده که عمر بن خطاب از گریه کردن براى مردگان نهى مى‏کرده و حتى دستور مى ‏داد زنانى راکه براى مردگان خود گریه مى‏کنند با تازیانه بزنند (۵) ،و از رسول‏خدا(ص)روایت کرده‏ اند که فرمود:
«ان المیت‏یعذب ببکاء الحی‏» (۶)
یعنى براستى که مرده بواسطه گریه زندگان شکنجه مى‏بیند…!
زیرا گذشته از اینکه عایشه در روایات بسیارى که دانشمندان‏اهل سنت از وى نقل کرده ‏اند این حدیث را که از عمر و پسرش‏عبد الله بن عمر نقل شده بود تکذیب کرده و گفته است:آن دونفر خطا کرده و اشتباه شنیده ‏اند. (۷) و مرحوم علامه امینى(قدس‏سره)روایات زیادى در این باره از کتابهاى معتبر اهل سنت نقل ‏کرده (۸) ،همانگونه که شنیدید با عمل خود رسول خدا(ص)دراینجا و در جاهاى بسیار دیگرى که خود بر مردگان مى‏ گریست‏و یا به دیگران دستور گریه بر مردگان را مى ‏داد،منافات دارد،که ان شاء الله در جاى خود ذکر خواهیم کرد،و در اینجا همین‏ تذکر مختصر کافى است.
۲-همانگونه که در این روایات خواندید و آنچه پیش از این‏نیز در داستان وفات عبد الله آمده بود،و مشهور میان اهل تاریخ ومحدثین نیز همین است که عبد الله در مدینه از دنیا رفت و درهمانجا او را دفن کرده و قبرش در همانجا است. (۹) و آمنه مادرآن حضرت نیز در«ابواء»از دنیا رفت و همانجا او را دفن کردند،ولى در برخى روایات و کتابهاى شیعه و اهل سنت آمده که قبرعبد الله و آمنه هر دو در مکه است و در برخى از آنها است که‏تنها قبر آمنه در مکه است. (۱۰) و مجلسى(ره)در بحار الانوار پس ازنقل چند حدیث از کتابهاى شیعه که ظهور در همین مطلب داردکه قبر آندو در شعب (۱۱) مکه یا-قبرستان مکه-است و رسول خدادر این دو جا آمده و با آنها گفتگو کرده،گفته است:
این اخبار با آنچه مشهور است که پدر و مادر آنحضرت در غیر مکه از دنیارفته ‏اند مخالف مى‏باشد و جمع میان آنها ممکن است‏ بدین گونه باشد که پس از فوت بدن آندو را به مکه منتقل کرده باشند-چنانچه برخى ازسیره نویسان گفته ‏اند-و ممکن است رسول خدا(ص)آندو را صدا زده وبصورت اعجاز روحشان-یا روح و بدنشان با هم در مکه-حاضر شده‏ باشد. (۱۲)
نگارنده گوید:گذشته از اینکه مجلسى(ره)نام این برخى ازسیره نویسان را ذکر نکرده خیلى بعید بنظر مى‏رسد که با توجه ‏به فاصله زیاد مدینه و همچنین ابواء با شهر مکه و بخصوص باوسائل نقلیه آنزمان چنین انتقالى انجام شده باشد،و چنان نیازى‏ هم در کار نبوده که احتیاج به صدور معجزه ‏اى در این باره باشدو الله اعلم.
و بهر صورت این بحث را رها کرده و بدنبال بحث‏ خود بازمى‏ گردیم.
و در بحار الانوار از کتاب‏«عدد»نقل شده که آمنه آنحضرت‏را در مدینه بخانه مردى از بنى عدى بن النجار برد و یک ماه درآنجا توقف کردند،و براى رسول خدا(ص)از آن توقف یک ماهه ‏خاطراتى بجاى مانده که از آن جمله فرمود:
در آن روزها مردى از یهود دیدم که بنزد من رفت و آمد مى‏ کرد و دقیقا مرا زیر نظر مى‏گرفت تا اینکه روزى تنهائى مرا دیدار کرده پرسید:
-اى پسر،نامت چیست؟
گفتم:احمددر این وقت مرد یهودى نگاهى به پشت من کرد و شنیدم که مى‏ گفت:
این پسر پیامبر این امت است،و سپس به نزد دائیهاى من رفت و جریان رابه آنها نیز گزارش داد،و آنها نیز به مادرم گفتند، و او بر حال من بیمناک‏شده و از مدینه خارج شدیم.
و از ام ایمن روایت کرده که گفت:روزى دو مرد از یهودیان مدینه هنگام ‏نیمه روز به نزد من آمده و گفتند:
احمد را پیش ما بیاور،من آن حضرت را به نزد آنها بردم،و آن دو نفر یهودى دقیقا او را زیر نظر گرفته و پشت و روى بدن آنحضرت را بررسى ‏کردند،سپس یکى از آنها بدیگرى گفت:
«هذا نبی هذه الامة و هذه دار هجرته و سیکون بهذه البلدة‏من القتل و السبى امر عظیم‏».
-این پیامبر این امت است و این شهر هم هجرتگاه او است و در آینده دراین شهر از کشتار و اسارت،داستان بزرگى اتفاق مى‏افتد (۱۳) .
و بهر صورت ام ایمن آنحضرت را به مکه آورد،و هم چنان ازآن حضرت نگهدارى کرد و تا پایان عمر رسول خدا(ص) درخدمت آن بزرگوار بود،و تا پنج ‏یا شش ماه پس از رحلت رسول خدا(ص)نیز زنده بود و آنگاه از دنیا رفت.
و رسول خدا(ص)محبتها و خدمت هاى او را پیوسته یادآورى‏ مى‏ کرد،تا جائیکه بر طبق نقلى بدیدار او مى ‏رفت و مى ‏فرمود:
«ام ایمن،امى بعد امى‏» (۱۴)
ام ایمن پس از مادرم،مادر من بود.
و بر طبق روایت کتاب‏«عدد»که مجلسى(ره)از آن نقل‏کرده پس از آنکه رسول خدا(ص)با خدیجه ازدواج کرد ام ایم ‏را آزاد فرمود (۱۵) و چون شوهر نداشت مسلمانان را به ازدواج با وى‏ تشویق فرمود تا جائیکه بر طبق نقل کتاب‏«انساب بلاذرى‏»دراین باره فرمود:
من سره ان یتزوج امراة من اهل الجنة فلیتزوج ام‏ایمن‏» (۱۶) کسى که دوست دارد با زنى از اهل بهشت ازدواج کند با ام ایمن ازدواج‏ کند.
و بدنبال همین گفتار رسول خدا(ص)بود که زید بن حارثه (۱۷) با او ازدواج کرد،و اسامة بن زید که بعدها از مسلمانان بزرگ ومشهور گردید و در چند مورد به ماموریت هائى از طرف رسول‏خدا(ص)مفتخر گردید،و فرمانده لشکر از سوى آن حضرت شد ثمره و محصول همین ازدواج بود.
پى‏نوشتها:
۱-سیرة المصطفى ص ۴۷٫
۲-«ابواء»نام جائى است در چند میلى مدینه که از روستاهاى مدینه بشمار مى‏ر فته وگویند فاصله ‏اش تا جحفة-از سمت مدینه-۲۳ میل بوده.
۳-الطبقات الکبرى ج ۱ ص ۱۱۶٫
۴-طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۱۶-۱۱۷٫
۵ و ۶-الاصابه ج ۳ ص ۶۰۶ و کنز العمال ج ۸ ص ۱۱۸٫
۷-صحیح بخارى ابواب الجنائز صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۴۴ سنن نسائى ج ۴ ص ۱۷٫
۸-الغدیر ج ۶ ص ۱۵۹-۱۶۷
۹-بلکه در تاریخ طبرى از واقدى روایت کرده که گفته است در این باره میان اصحاب مااختلافى نیست(تاریخ طبرى ج ۲ ص ۸).
۱۰-طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۱۷-و پاورقى سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۱۶۸٫اسد الغابة ج ۱ ص ۱۵٫
۱۱-شعب به معناى دره است و مکه داراى دره‏هائى بوده که در اینجا ذکر نشده کدام شعب‏و دره هم بوده تنها در پاورقى سیره‏«شعب ابى ذر»ذکر شده.و در اسد الغابة‏«ابى رب‏»آمده که بنظر مى‏رسد تصحیف شده باشد.
۱۲-بحار الانوار ج ۱۵ ص ۱۱۱٫
۱۳-بحار الانوار ج ۱۵ ص ۱۱۶٫
۱۴ و ۱۵-قاموس الرجال ج ۱۰ ص ۳۸۷-بنقل از استیعاب
۱۶-بحار الانوار ج ۱۵ ص ۱۱۶٫
۱۷-زید بن حارثه نیز کسى بود که از زمان ازدواج رسول خدا(ص)با خدیجه در خانه‏ آنحضرت بود و چندین سال افتخار خدمتگزارى رسول خدا(ص)را داشت تا اینکه در جنگ موته به شهادت رسید به شرحى که ان شاء الله تعالى در جاى خود مذکور خواهد گردید.
طبقه بندی: مقالات،  دوره پیش از نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، 
برچسب ها: درگذشت آمنه مادر رسول الله، درگشت، امنه، مادر رسول اکرم، فوت مادر پیامبر، مرگ مادر حضرت محمد، محمد مهدی نوریزاده،  
[ سه شنبه 29 مرداد 1392 ] [ 09:53 ب.ظ ] [ محمد مهدی نوریزاده ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ساعت فلش مذهبی

محمد رسول الله

Powered by WebGozar

حدیث موضوعی پخش زنده حرم
پیج رنک گوگل

محمد نوریزاده