محمد رسول الله
محمد رسول الله
اَشهدُ انْ لا اِلٰهَ الا الله و اَشهدُ انَّ محمّداً رسولُ الله و اشهد ان علی ولی الله 


درسهایى از تاریخ تحلیلى اسلام جلد اول صفحه ۲۹۹ رسولى محلاتى این داستان در روایت ابن هشام این گونه آمده که گوید: «چون رسول خدا به سن چهارده سالگى و یا پانزده سالگى رسیدچنانچه ابو عبیده نحوى از ابى عمرو بن علاء حدیث کرده است ‏جنگ فجار میان قریش و کنانه از یک سو و قبیله قیس عیلان ازسوى دیگر در گرفت…و سپس انگیزه این درگیرى و جنگ راذکر کرده تا آنجا که گوید: «….رسول خدا(ص)نیز در برخى از روزها در جنگ حاضرمى ‏شد و عموهاى آن حضرت او را بهمراه خود میبردند،و خودآن حضرت فرموده:که من چوبه‏ هاى تیرى [...]درسهایى از تاریخ تحلیلى اسلام جلد اول صفحه ۲۹۹
رسولى محلاتى
این داستان در روایت ابن هشام این گونه آمده که گوید:
«چون رسول خدا به سن چهارده سالگى و یا پانزده سالگى رسیدچنانچه ابو عبیده نحوى از ابى عمرو بن علاء حدیث کرده است ‏جنگ فجار میان قریش و کنانه از یک سو و قبیله قیس عیلان ازسوى دیگر در گرفت…و سپس انگیزه این درگیرى و جنگ راذکر کرده تا آنجا که گوید:
«….رسول خدا(ص)نیز در برخى از روزها در جنگ حاضرمى ‏شد و عموهاى آن حضرت او را بهمراه خود میبردند،و خودآن حضرت فرموده:که من چوبه‏ هاى تیرى را که بطرف عموهایم پرتاب مى‏ کردند بر مى‏ گرداندم….»
و بالاخره در پایان حدیث از ابن اسحاق نقل کرده که گفته ‏است:
«رسول خدا در آنروز بیست‏ سال از عمر شریفش گذشته بود» (۱) و ابن سعد نیز در کتاب‏«الطبقات الکبرى‏»پس از آنکه ‏به تفصیل داستان فجار را ذکر کرده در پایان از رسول خدا(ص)
روایت کرده که فرمود:
«…من نیز با عموهایم در آن جنگ حاضر شدم و تیرهائى نیز زدم و دوست هم ندارم که نکرده باشم….»
و در پایان گوید:عمر آنحضرت در آنروز بیست‏ سال بود.
و سپس از حکیم بن حزام روایت کرده که گوید:من رسول‏خدا را دیدم که در جنگ فجار شرکت کرده بود (۲) و یعقوبى درتاریخ خود در اینباره بیش از دیگران مطلب نقل کرده ولى ‏پراکنده و مختلف و تردید آمیز،زیرا در آغاز فصل گوید:
«و شهد رسول الله الفجار و له سبع عشرة سنة،و قیل عشرون سنة‏».
یعنى-رسول خدا در فجار حضور داشت و در آن وقت هفده سال داشت و برخى گفته‏ اند بیست‏ سال داشته و سپس داستان‏ جنگ فجار را نقل کرده و آنگاه گوید:
…«آنها در ماه رجب مقاتله و کارزار کردند و جنگ دراثناء آن ماه نزد آنها حرام بود که خونریزى نمى‏ کردند و از این‏ جهت آنرا فجار نامیدند زیرا حرمت ماه حرام را شکستند و هرقبیله‏ اى را سرکرده ‏اى بود و سر کرده بنى هاشم زبیر بن‏عبد المطلب بود….»
و بدنبال آن گوید:
«و در روایتى آمده که ابو طالب مانع شد از اینکه احدى ازبنى هاشم در این جنگ شرکت کنند و علت آنرا نیز اینگونه بیان‏کرده فرمود:
«هذا ظلم و عدوان و قطیعة و استحلال للشهر الحرام و لا احضره‏و لا احد من اهلی فاخرج الزبیر بن عبد المطلب مستکرها..»
این ستمگرى و تجاوز و قطع رحم و شکستن حرمت ماه حرام ‏است و نه من و نه هیچیک از خاندانم در آن حاضر نخواهیم شد،ولى بالاخره زبیر بن عبد المطلب را اجبارا و اکراها به جنگ ‏بردند.و علت این اجبار و اکراه را نیز اینگونه ذکر کرده که‏ گوید:
عبد الله بن جدعان تیمى و حرب بن امیه گفتند:کارى که بنى هاشم در آن حضور نداشته باشند ما هم حاضر نمى‏ شویم وبدین جهت زبیر از روى ناچارى شرکت کرد…
و سپس قول دیگرى نقل مى‏ کند که ابو طالب روزها درجنگ حاضر مى‏ شد و رسول خدا نیز با وى حضور مى‏ یافت، وهرگاه آن حضرت در جنگ حاضر مى‏شد قبیله کنانه بر قبیله قیس‏پیروز مى‏ شد،و آنها دانستند که این پیروزى از برکت‏ حضورآن حضرت است و از این رو به آن حضرت گفتند:
«یابن مطعم الطیر و ساقی الحجیج لا تغب عنا فانا نرى مع‏حضورک الظفر و الغلبة‏»
-اى پسر غذا دهنده پرندگان و سیرآب کننده حاجیان،مارا از حضور خود در جنگ محروم مکن که ما ببرکت‏ حضور توشاهد پیروزى و ظفر بر دشمن خواهیم بود.
و رسول خدا در پاسخشان فرمود:
«فاجتنبوا الظلم و العدوان و القطیعة و البهتان فانی لا اغیب‏عنکم‏»
شما نیز از ستم و تجاوز و قطع رحم و بهتان خوددارى کنید تامن نیز در کنار شما باشم!
و آنها چنین قولى دادند،و رسول خدا پیوسته با ایشان بود تابر دشمن پیروز شدند یعقوبى گوید:و در روایت دیگرى از رسول خدا(ص)
روایت‏شده که فرمود:
«شهدت الفجار مع عمی ابی طالب و انا غلام‏»من در جنگ فجار بهمراه عمویم ابو طالب حاضر شدم و درآنوقت پسرکى بودم و در پایان گوید:
«و روى بعضهم انه شهد الفجار و هو ابن عشرین سنة،و طعن‏ابا براء ملاعب الاسنة فاراده عن فرسه و جاء الفتح من قبله‏»و برخى روایت کرده‏اند که آنحضرت در فجار شرکت کرد ودر آنوقت ‏بیست‏ ساله بود،و نیزه‏اى بر ابو براء«ملاعب الاسنه‏»زد و او را از اسب بر زمین افکند،و همان سبب پیروزى ایشان‏ گردید (۳) .
نظر تحقیقى در اینباره
نگارنده گوید:براى آنکه ما وقت زیادى از خود و شما رانگیریم بطور اجمال مى‏ گوئیم:
داستانى که روایت معتبرى در باره آن نرسیده….و آنها نیز که‏ بi ما رسیده از جهاتى مختلف است:
۱-از نظر سن رسول خدا در آن روز که یکى ۱۴ ساله و جاى‏دیگر ۱۵ ساله،و در حدیث دیگر ۱۷ ساله،و در چند جا ۲۰ساله آمده بود و در یک جا نیز به تعبیر«غلام‏»آمده که معمولا به‏سنین ۷ تا ۱۴ سال اطلاق مى‏شود…
۲-از نظر شرکت و عدم شرکت ‏بنى هاشم،و در نتیجه‏شرکت و عدم شرکت رسول خدا(ص)که در برخى اثبات شده ودر برخى نفى شده…
۳-و از نظر شرکت ‏سایر افراد و قبائل نیز مانند حرب بن‏امیه و دیگران در این روایات اختلاف زیادى دیده مى‏شود.
۴-و از نظر سال وقوع این جنگ که در برخى آمده بیست‏ سال پس از داستان فیل و در برخى ۱۴ سال ذکر شده….و ازاینها گذشته این داستان در بسیارى از کتب قدیم و جدیدتاریخى و حدیثى ذکر نشده و بحثى از آن بi میان نیامده،مانندتاریخ طبرى و کامل ابن اثیر و کتابهاى شیعه و دیگران….
و با توجه به اینکه بگفته خود اینان،این جنگ در ماه حرام ‏واقع شد و این گناه بزرگى بود که موجب ظلم و عدوان وقطع رحم گردید و بدان خاطر آنرا«فجار»گفتند….و از آنسوما در قسمتهاى گذشته گفتیم که رسول خدا از کودکى با اعمال‏خلاف و فسق و فجور و گناهان مردم زمان جاهلیت مبارزه مى‏ کرد،و هر جا که مى ‏توانست مخالفت‏ خود را با کارهاى ‏ناشایست ایشان ابراز مى ‏نمود و ابو طالب عموى آنحضرت نیزصرف نظر از مقام والا و سیادتى که بر بنى هاشم داشت طبق ‏روایاتى که به برخى از آنها قبلا اشاره کردیم،و در صفحات‏آینده نیز شاید روایات بیشترى در اینباره نقل کنیم، از اوصیاءپیمبران الهى و تابع دین حنیف ابراهیم علیه السلام بود،و داراى‏ مقام وصایت و حامل اسرار پیمبران الهى بوده…و چگونه‏ مى ‏توان پذیرفت که رسول خدا و عمویش ابو طالب در چنین‏ جنگى شرکت جسته و حتى کمک به جنگجویان قریش وکنانه کنند….
بنابر این اصل پذیرفتن این داستان مشکل و دلیل معتبرى برآن نداریم.
پى‏نوشتها:
۱-سیره ابن هشام ج ۱ ص ۱۸۴-۱۸۶٫
۲-الطبقات الکبرى ج ۱ ص ۱۲۶-۱۲۸٫
۳-تاریخ یعقوبى ج ۲ ص ۹-۱۰٫طبقه بندی: دوره پیش از نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم،  مقالات، 
برچسب ها: نگاهى تحلیلى به شرکت حضرت محمد در جنگها فجار، نگاه تحلیلی، شرکت حضرت محمد در جنگ ها فجار، فجار، جنگ های فجار، محمد مهدی نوریزاده،  
[ سه شنبه 29 مرداد 1392 ] [ 03:23 ب.ظ ] [ محمد مهدی نوریزاده ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ساعت فلش مذهبی

محمد رسول الله

Powered by WebGozar

حدیث موضوعی پخش زنده حرم
پیج رنک گوگل

محمد نوریزاده

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic